รายการสินค้า

RSS
รายการสินค้า  > แหวนคู่
 • CR0001
  CR0001 แหวนคู่ love ทองขาว 18k 3g, 2.9g เพชรวงละ 2เม็ด 0.045 กะรัต น้ำ 95
  14000.00 ฿ จากราคา 19000.00 ฿
 • CR0002
  CR0002 แหวนคู่ ทองขาวและพิงค์โกลด์ 12k 4.1g, 6.95g เพชรวงละ 1เม็ด 0.09 กะรัตและ 0.05 กะรัต น้ำ 95
  19999.00 ฿ จากราคา 30000.00 ฿
 • CR0003
  CR0003 แหวนคู่ ทองขาว 85% นน.ประมาณ 11g/2วง เพชรหลัก 0.15ct /2วง น้ำ97 vvs product icon
  28000.00 ฿ จากราคา 34000.00 ฿
 • CR0004
  CR0004 แหวนคู่ตัวเรือนทองขาว+ทอง 14K แหวนผู้ชาย 4.8g เพชรหลัก 0.15ct รอง 0.16ct VVS-VS G-H Color ราคา 18,000 บาทค่ะ แหวนผู้หญิง 4.5g เพชรหลัก 0.14ct product icon
  33000.00 ฿
 • CR0005
  CR0005 แหวนเพชรคู่
  26000.00 ฿ จากราคา 27800.00 ฿
 • CR0006
  CR0006 แหวนเพชรคู่
  29000.00 ฿
 • CR0007
  [Made to order] CR0007 แหวนเพชรคู่ ทอง18K เพชรรวม 0.12ct F color VVS
  [Out of stock]
  26900.00 ฿
 • CR0008
  CR0008 แหวนเพชรคู่
  29000.00 ฿ จากราคา 32500.00 ฿
 • CR0009
  CR0009 แหวนเพชรคู๋
  29000.00 ฿
 • CR0010
  [Made to order] CR0010 แหวนเกลี้ยง ทอง18K
  [Out of stock]
  22000.00 ฿ จากราคา 25000.00 ฿
 • CR0011
  [Made to order] CR0011 แหวนคู่ ทอง14K ชุบทองขาวและพิงโกลด์
  [Out of stock]
  18000.00 ฿
 • CR0012
  CR0012 CR0012 แหวนคู่ ทอง14K
  [Out of stock]
  20000.00 ฿ จากราคา 23000.00 ฿
 • CR0013
  CR0013 แหวนคู่ ทองขาว14K ราคาคู่ละ 19,500บาทค่ะ
  [Out of stock]
  18000.00 ฿ จากราคา 19500.00 ฿
 • CR0014
  [Made to order] CR0014 แหวนเพชรคู่ ทอง18K ประมาณ 13g/2วง เพชรรวม 0.20ct น้ำ97 IF-VVS
  [Out of stock]
  33000.00 ฿ จากราคา 37000.00 ฿
 • CR0015
  [Made to order] CR0015 แหวนเพชรคู่ ทองขาว 14K นนประมาณ 9g/2วง เพชร 25ตัง G color VVS
  [Out of stock]
  25900.00 ฿
 • CR0016
  [Made to order] แหวรเพชรคู่ ทองขาว14K เพชรรวม .20ct G color vvs นน. 13g
  [Out of stock]
  32000.00 ฿ จากราคา 39000.00 ฿
 • CR0017
  [Made to order] CR0017 แหวรเพชรคู่ ทอง18K เพชรรวม .20ct G color vvs นน. 8-9g / 2วง
  [Out of stock]
  25900.00 ฿ จากราคา 29000.00 ฿
 • CR0018
  [Made to order] CR0018 แหวรเพชรคู๋ ทองขาว14K เพชรหลักรวม .15ct รองรวม .20ct F Color VVS
  [Out of stock]
  32000.00 ฿
 • CR0019
  [Made to order] CR0019 แหวรเพชรคู๋ ทอง18K เพชรหลักรวม .20ct G color vvs 11g
  [Out of stock]
  29900.00 ฿
 • CR0020
  [Made to order] CR0020 แหวนเพชรคู่ ทอง18K เพชรรวม .18ct G color VVS
  28000.00 ฿
 • CR0021
  [Made to order] CR0021 แหวนเพชรคู่ Gold18K เพชรรวม 0.10ct G color vvs น้ำหนักโดยประมาณ 10กรัม/2วง
  [Out of stock]
  24000.00 ฿
 • CR0022
  [Made to order] CR0022 แหวนเพชรคู่
  [Out of stock]
  46000.00 ฿
 • CR0023
  CR0023 แหวนเพชรคู่
  34900.00 ฿
 • CR0024
  [Made to order] CR0024 แหวนเพชรคู่
  24000.00 ฿ จากราคา 25900.00 ฿
 • CR0025
  CR0025 แหวนเพชรคู่
  21300.00 ฿
 • CR0026
  CR0026 Whitegold18K นน รวมประมาณ 11g ไพลิน 0.70ct/4piece ชุบทองขาวแลขนแมว
  [Out of stock]
  24900.00 ฿
 • CR0027
  CR0027 แหวนคู่ ทอง90% 2วง ผู้หญิงกว้าง 3มิล ,ชาย 4มิล ฟรี!! สลักข้อความด้วยเลเซอร์คะ ราคาคู่ละ 23,000บาท
  24800.00 ฿
 • CR0028
  CR0028 แหวนเพชรคู่ ทอง18K แหวนเพชรแท้หญิง เพชรหลัก 0.10ct/3เม็ด,ล้อม 0.35ct/28เม็ด ราคา 26,000บาท แหวนชาย 17,000บาท ซื้อคู่ราคาพิเศษ
  [Out of stock]
  39000.00 ฿ จากราคา 43000.00 ฿
 • CR0029
  CR0029 แหวนเพชรคู่ แหวนเพชรแต่งงาน ทอง18K แหวนเพชร 0,10ct G vvs ราคา 13,000บาท แหวนเพชรชาย 0.05ct G vvs ราคา 14,600บาท รวมราคา 27,600บาทซื้อคู่ลดพิเศษ
  [Out of stock]
  25000.00 ฿ จากราคา 27600.00 ฿
 • CR0030
  CR0030
  [Out of stock]
  0.00 ฿
 • CR0031
  CR0031 แหวนเพชรคู่ แหวนเพชรหญิง เพชร 0.07ct G vvs
  [Out of stock]
  25000.00 ฿
 • CR0047
  CR0047 แหวนเพชรคู่ คู่ละ 52,000บาทคะ ตัวเรือนทอง18เค นน ต่อ2วง ประมาณ 13-14กรัม เพชรรวม 0.65ct น้ำ97-98 vvs
  52000.00 ฿
 • CR1001
  [Made to Order] CR1001 แหวนเพชร ทอง18K เพชรหลักรวม 0.30ct G Color VVS
  [Out of stock]
  39000.00 ฿ จากราคา 42000.00 ฿
 • CR1002
  [Made to Order] CR1002 แหวนเพชร ทอง18K เพชรหลักรวม 0.30ct G Color VVS
  [Out of stock]
  39000.00 ฿ จากราคา 42000.00 ฿
 • CR1003
  [Made to Order] CR1003 แหวนเพชร ทองขาว14K เพชรหลักรวม 0.30ct G Color VVS
  [Out of stock]
  35000.00 ฿ จากราคา 39000.00 ฿
 • CR1004
  [Made to Order] CR1004 ทอง18K นนรวม 2 วง ประมาณ 13g ชุบทองขาวและนาค เพชรหลักรวม 0.40ct รองรวม 0.30ct G Color VVS
  [Out of stock]
  55900.00 ฿ จากราคา 59000.00 ฿
 • CR1005
  [Made to Order] CR1005 ทอง18K เพชรหลักรวม 0.40ct รองรวม 0.30ct G Color VV
  [Out of stock]
  55900.00 ฿ จากราคา 59000.00 ฿
 • CR1006
  [Made to Order] CR1006 ทองขาว18K เพชรหลักรวม 0.40ct รองรวม 0.30ct G Color VV
  [Out of stock]
  55900.00 ฿ จากราคา 59000.00 ฿
 • CR1007
  [Made to Order] CR1007 แหวนเพชร คู่ทองขาว 14k
  [Out of stock]
  0.00 ฿
 • CR1008
  [Made to Order] CR1008 แหวนเพชร คู่ทองขาว 14k เพชร 6เม็ด, 0.12 กะรัต[ซ้าย] เพชร 20เม็ด, 0.30 กะรัต[ขวา] น้ำ97 VVS
  [Out of stock]
  33000.00 ฿ จากราคา 35000.00 ฿
 • CR1009
  [Made to Order] CR1009 แหวนเพชรคู่ ทองขาว 14k
  [Out of stock] product icon
  0.00 ฿
 • CR1010
  [Made to Order] CR1010 แหวนเพชรคู่ทองขาว 14k
  [Out of stock] product icon
  0.00 ฿
 • CR1011
  [Made to Order] CR1011 แหวนเพชร คู่ทองขาว 14k
  [Out of stock]
  33900.00 ฿ จากราคา 39000.00 ฿
 • CR1012
  [Made to Order] CR1012 แหวนเพชรคู่ ทองขาว 14k
  [Out of stock] product icon
  53000.00 ฿ จากราคา 59000.00 ฿
 • CR1013
  [Made to Order] CR1013 แหวนเพชรคู่ เพชรหลักรวม .40ct G color vvs ทอง14K ชุบทองขาว+พิงโกลด์
  [Out of stock]
  39000.00 ฿ จากราคา 45000.00 ฿
 • CR1014
  [Made to Order] CR1014 แหวนเพชรคู่ ทอง14K ชุบทองขาวและพิงโกลด์
  [Out of stock]
  39000.00 ฿ จากราคา 45000.00 ฿
 • CR1015
  [Made to Order] CR1015 แหวนเพชรคู่ทองขาว 14K
  [Out of stock]
  0.00 ฿
 • CR1016
  CR1016 คุ่ละ 23,000บาทคะ เพชรรวม 0.10ct G vvs ตัวเรือน whitegold
  [Out of stock]
  23000.00 ฿
 • CR1017
  [Made to order] CR1017 แหวนเพชร ทองขาว14K
  [Out of stock] product icon
  0.00 ฿
 • CR1018
  [Made to Order] CR1018 แหวนเพชรคู่ทองขาว 14k 4g ,6g เพชร 0.05 กะรัต, 0.05กะรัต น้ำ97 VVS
  [Out of stock] product icon
  20000.00 ฿ จากราคา 25000.00 ฿